Akademik Özgeçmiş

Akademik Ünvanlar

Yrd. Doçent: Reklam Halkla İlişkiler, 1999
Doçent: Reklam Halkla İlişkiler, 07/2004
Profesör: Reklam Halkla İlişkiler, 2010

İdari Görevler

1) Dekan Yardımcısı, 28/01/2004 – 17/08/2005
2) Bölüm Başkanı, 01/09/2006- 01/09/2014
3) İletişim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, 02/01/2008 – 01/01/2010
4) Anadolu Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, 2011 – 2014

Yüksek Lisans Tezleri

1) Seçim Kampanyaları ve Aday İmajı, 01/09/1995

Doktora Tezleri

1) Reklamda Marka Yapılandırma Stratejileri ve Uygulamaları, 01/11/1999

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1) Televizyon reklamlarında yaratıcı yapım uygulamaları : Türk televizyon reklamlarında (2005) yaratıcı yapım bileşenleri / Ömer Kutlu. – Eskişehir : Anadolu Üniversitesi, 2006, 2006
2) Reklamda Bilgi İçeriği:Türkiye’deki Gazete Ve TVReklamlarına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma/Yasemin Karaman, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi,, 2006
3) Üniversitelerin kurumsal iletişim yönetimi : Anadolu Üniversitesi örnek olay çalışması / Güven İçel. – Eskişehir : Anadolu Üniversitesi, 2004., 2004
4) Kurumsal kimlik web sitelerinin etkileşim boyutları açısından çözümlenmesi / Özgül İnam. – Eskişehir : Anadolu Üniversitesi, 2002., 2002
5) Şener, Gülcan. Reklamda cinsel çekiciliklerin iletişim etkisi ile ahlaki değerlendirmesine yönelik tutum araştırması. Tez (yüksek lisans) – Anadolu Üniversitesi, 2007.
6) Gülmez, Emrah. Reklamda tanık kullanımı. Tez (yüksek lisans) – Anadolu Üniversitesi, 2011.
7) Yılmaz, Gamze. Karşılaştırmalı reklamların tutum üzerindeki etkisi ve ikna ediciliğinin değerlendirilmesine yönelik tutum araştırması. Tez (yüksek lisans) – Anadolu Üniversitesi, 2007.
8) Yıldız, Serdar. Reklamda absürtlüğün reklama yönelik tutum ve hatırlama üzerindeki etkileri. Tez (yüksek lisans) – Anadolu Üniversitesi, 2014.

Yönettiği Doktora Tezleri

1) Onay, Atılım. Reklam okuma biçimleri. Anadolu Üniversitesi, 2010.
2) Katırcı, Hakan. Spor kulüplerinde iletişim yönetimi. Anadolu Üniversitesi, 2007.
3) Şener, Gülcan. Reklam Bilgi İşleme Stratejilerinde Cinsiyet Farklılıkları: Seçicilik Hipotezi Çerçevesinde Reklam Tepkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma. Anadolu Üniversitesi, 2015.
4) Genç, Çağlar. Kurum Kültürü Yönetiminde Kurumsal Değerlerin Çalışanlara Benimsetilmesi: Bir İlaç Firmasında Uygulama Örneği. Anadolu Üniversitesi, 2014

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) Şener, Gülcan Reklamda cinsel çekiciliklerin iletişim etkisi ile ahlaki değerlendirilmesine yönelik tutum araştırması Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi = Anadolu University Journal of Social Sciences,2012, Cilt/Vol: 12, Sayı/No: 3, Sayfa/pp: 153-168.
2) Katırcı H. and Uztuğ F. “Communication Management in Sport Clubs: A Research of Communication Activities of Sport Clubs in Turkish Professional Football Leagues”, Anadolu University Journal of Social Sciences, s. 149-168, 9 (1), June 2009.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1) Uztuğ Ferruh, Ömer Kutlu, Atılım Onay. New Horizon ın Public Relations: What Turksih Public Relations Agencies Serve. Communication in the Millennium. Internatitonal Symposium., 14/05/2006
2) Uztuğ Ferruh ve Ömer Kutlu. Typology of Political Advertising Message Strategy: 2004 Turkish Local Elections Campaign. International Political Marketing Conference. Kastoria Greece., 02/04/2005
3) Uztuğ Ferruh, “Kimlik Krizine Bir Çözüm Olarak Markalar: Reklamlarda Benlik İmajı- Kimlik Kurgusu, Uluslararası İletişim Sempozyumu, Eskişehir, 11-13 Nisan, 2001, 13/04/2001
4) Katırcı Hakan and Ferruh Uztuğ. Sports Marketing In Turkish Football: İstanbul Clubs And Their Licensed Product Strategies II. World Congress on Physical Activities and Sport Sciences- Sport and Quality of Life, Granada-İspanya Kasım 2003, 2003
5) Uztug Ferruh and Erdem Gösterişli The Effects Of Internet On The Formatıon Of Actıve And Partıcıpatıve Football Supporters In Turkey II. World Congress on Physical Activities and Sport Sciences- Sport and Quality of Life, Granada –İspanya Kasım 2003
6) Uztuğ Ferruh, Hakan Katırcı ve Erdem Gösterişli. ” Değişen Taraftar Kimliği Ve Taraftar Web Siteleri: Semt Kahvelerinden Sanal Aleme Bir Dönüşüm” . 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi” Antalya, 2002.
7) Uztuğ Ferruh, Hakan Katırcı ve Erdem Gösterişli. ” Değişen Taraftar Kimliği Ve Taraftar Web Siteleri: Semt Kahvelerinden Sanal Aleme Bir Dönüşüm” . 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi” Antalya, 2002.
8) Uztuğ Ferruh ve Hakan Katırcı. “Tüketim Kültüründe Rekreasyon Sporunun Kitle İletişimde Araçlarındaki Görünümü: Rekreasyon Sporunun Yaygınlaşmasında Kitle İletişimin Etkisi” 3. Akdeniz. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi” Antalya. 2-4 Kasım 2001.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleleri

1) Uztuğ F.“İkna Edici İletişim Kampanyalarında İletişim Hedefleri: IAA Üniversitelerarası Reklam Yarışması İş Özetleri Analizi”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Sayı: 17 (2003)
2) Uztuğ F.“Siyasal Marka Konumlandırma ve Siyasal Mesaj Stratejileri İlişkisi: 1991-1995-1999 Seçimleri Türkiye Siyasal reklam Mesaj Türleri Analizi”, Selçuk İletişim Dergisi Sayı: 9 (2003).
3) Çınar, N ve Uztuğ F.“Tüketicilerin Yaşadıkları Olumsuz Satınalma Deneyimlerine Tepkileri: İntikam mı, Misilleme mi?”, e-Gifder Cilt: 3 Sayı: 2 (2015)

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler

1) Uztuğ. F. Reklamcılıkta Anna Karenina İlkesi. İstanbul, Bamm Yay., 2009, 01/05/2009
2) Uztuğ F.”Siyasal İletişim Yönetimi”. Media Cat, İstanbul, 2004, 2004
3) Uztuğ F.“ Davulu Taşıyanlar Tokmağı Vuranlar: Markaların Kurumsal İletişim Yönetimi”. İçinde Marka Dolu Marka. MediaCat ; İstanbul, 2003, 2003
4) Uztuğ F.”Devlet, Belediyeler, Özel Sermaye Üçgenindeki Futbol Yönetiminde Tecimsel ve Siyasal İmaj Kaygıları, İçinde Takımdan Ayrı Düz Koşu, (Ed. Tanıl Bora), İstanbul, İletişim, 2001, 01/06/2001
5) Uztuğ F.”Siyasal Marka”, Ankara, Media Cat, 1999, 01/02/1999
6) Uztuğ F. Markalaşma Yolunda: Kobiler için Marka Yapılandırma ve Yönetimi. ATSO Antalya, 2014.
7) Uztuğ F.”Markan Kadar Konuş: Marka İletişimi Stratejileri.” Media Cat, İstanbul, 2003.

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) Uztuğ F.”Haberlerde Çerçeveleme ve Öne Çıkarma”. (Nejdet Atabek ile birlikte). Kurgu Dergisi . Sayı 15. Temmuz, 1998, 01/07/1998
2) Uztuğ F.”Koalisyon İktidarları Döneminde İktidar ve Muhalefet Stratejileri: 1995 Seçimleri “Koalisyon İktidarları Döneminde İktidar ve Muhalefet Stratejileri: 1995 Seçimleri Türkiye Siyasal Reklam Analizi” Kurgu Dergisi. Sayı 15. Temmuz, 1998, 01/07/1998
3) Uztug Ferruh” Reklam Etkililiği ve Özel Televizyonların Geleceği” (Serdar Sever ile birlikte). “Yeni Türkiye Der. Medya Özel Sayısı, Kasım, 1996, 01/10/1997
4) Uztuğ F.”Marka Değeri: Kavram ve Yönetimi”. Pazarlama Dünyası Der. Yıl 11 ,Ocak -Şubat ,1997, 01/01/1997
5) Uztuğ F.”Olaya Dayalı Pazarlama”. Açık Öğretim Dergisi. 1997 Sayı:2., 01/01/1997
6) Uztuğ, Ferruh “Siyasal Kampanya Planlamasında Pazarlama Yaklaşımı-Siyasal Pazarlama. Yeni Yeni Türkiye Der. Medya Özel Sayısı, Kasım, 1996, 01/10/1996
7) Uztuğ. F..” Sosyal Bilimlerde Kriz: İletişim Bilimlerini Açın”. Kurgu Dergisi. Sayı 20, 2004.

Diğer Yayınlar

1) Ferruh Uztuğ.(2010). “Konumlandırma Efsanesinde Son perde”. Brandage Dergisi, Ekim 2010., 10/2010
2) Ferruh Uztuğ.(2010). “Konumlandırma Efsanesinde Son perde”. Brandage Dergisi, Ekim 2010., 10/2010
3) Ferruh Uztuğ (2010). “Markalaşma ve Marka Yönetimi”. TSE. Standart Dergisi. Sayı. 578 Temmuz 2010., 07/2010
4) Uztuğ F.”Gerçekliğin Bilgisi ve Yaratıcılığın Olanakları” Belgesel Sinemacılar Birliği. 2. Ulusal Konferansı İstanbul. 7-8 Mart 1998, 01/03/1998
5) Uztuğ F.”Tanpınar’ı ve Huzur’u Bugün Okumak”. Edebiyat Güncesi Dergisi., 01/04/1997, 01/04/1997
6) Uztuğ F. “Siyasi Kayıp”, Adam Sanat Dergisi, Kasım,1996., 01/10/1996
7) Uztuğ, Ferruh,”Aşk Herşeyi Affeder Mi ?” Adam Sanat Dergisi, Sayı 129. Agustos, 1996., 01/08/1996
8) Bölüm 9. İletişim Engel ve Etmenleri”. İçinde Meslek Yüksekokulları İçin Genel İletişim. Ed: Uğur Demiray. Ankara, Pegam A, 2003
9) Uztuğ F.. Ünite 7: Kurumsal Tanıtım Yazarlığı. Halkla İlişkiler Yazarlığı. Editör: Sevil Uzoğlu. Eskişehir, A.Ö.F Yayınları, 2002 (sf:60-72)
10) Uztuğ F. Ünite4: Kurumsal Reklamcılık “Kurumsal İletişim Yönetimi” Editör:Rüveyde Akyürek. Eskişehir, A.Ö.F Yayınları, 2002
11) Uztuğ F. Ünite 7: Markalarla Konuşmak: Reklam ve Ünite 8: İmajlarla Konuşmak: Halkla İlişkilerHalkla İlişkiler. “Toplum ve İletişim” Editör: Nazlı Kırmızı Eskişehir, A.Ö.F Yayınları, 2002 (sf:116-148 )